A.F.G. real estate, s. r. o.
Madáchova 23
Bratislava
Slovenská republika
82106

http://www.afgreality.sk

Kancelária spoločnosti:
Palackého 31
911 01 Trenčín

Janka Bečárová - tel: 0905 758 538 - afg@afgreality.sk

Miriam Pipášová - tel: 0948 518 121 - pipasova.afgreality@gmail.com